Formularz kontaktowy

Wyślij

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

 

Carmil

Żywiec, Grojec 29
 

Czynne:

Otwarte całodobowo

Polityka prywatności

  1. Administratorem strony internetowej, zwaną dalej Strona, pod domeną www.carmil.pl, jest Dariusz Pieńczykowski, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 553-252-19-72, zwany dalej Artefakt.
  2. Wybrane sekcje Strona zawierają adres e-mail oraz formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Artefakt, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza i maila użytkownik może przesłać do Artefakt następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego, domenę której dotyczy zapytanie.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu oraz e-mailu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Artefakt, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Artefakt.
  4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej dpienczykowski@gmail.com. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
  5. Strona zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników na Strona.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona w razie potrzeby do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Strona w celu wyświetlenia ostatnio używanego języka na stronie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  8. Artefakt zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Artefakt byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Zamykając to okno lub korzystając dalej ze strony zgadzasz się na postanowienia opisane powyżej.